Anak Perhambaan & Anak Perjanjian – Tabura Injil

Galatia 4:29-30

4:29 Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakkan menurut daging,   menganiaya yang diperanakkan menurut Roh,  demikian juga sekarang ini. 4:30 Tetapi apa kata nas Kitab Suci? “Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak  perempuan merdeka itu.”

error: Konten dilindungi !!!